• 882656025
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nowe kwalifikacje =lepsza praca

 

eu004

 

 

Projekt „Nowe kwalifikacje =lepsza praca”
Numer projektu: RPZP.08.06.00-32-K131/17
Okres realizacji projektu 08.12.2017r – 31.07.2018r

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś Priorytetowa: 8 Edukacja
Numer i nazwa Działania RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego

Wartość projektu wynosi: 391 350,00 zł., w tym wartość środków z UE: 332 647,50 zł.,
wartość środków z budżetu państwa: 19 567,50 zł. oraz wartość wkładu własnego: 39 135,00zł.

Projekt „Nowe kwalifikacje =lepsza praca” skierowany został do 60 osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego chcących z własnej inicjatywy podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

Projekt skierowany do osób:

 • bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • biernych zawodowo
 • nieaktywnych zawodowo
 • pracujących
 • osób z wykształceniem do poziomu ISCED3
 • niepełnosprawnych
 • zamieszkujących na terenie miasta Szczecina oraz miasta Koszalina woj. zachodniopomorskiego,

Formy wsparcia dla uczestników projektu:

 • Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
 • Szkolenie zawodowe koparko-ładowarki III kl. uprawnień
 • Szkolenie zawodowe ładowarki jednonaczyniowej w zakresie I klasy uprawnień
 • Szkolenie zawodowe Monter Rusztowań

Zapewniamy bezpłatny udział w szkoleniach zawodowych, bezpłatne materiały dydaktyczne, badania lekarskie, ubezpieczenie NNW, catering, bezpłatny udział w egzaminach zawodowych.

Poprzez zrealizowane działania projekt wesprze system kształcenia zawodowego osób dorosłych oraz podniesie jakość edukacji, tym samym dostosowując ją do rosnących potrzeb nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki.

Rekrutacja:
Nabór uczestników do projektu będzie miał charakter ciągły od 08.12.2017r., rozłożony na cały okres realizacji projektu i odrębny dla każdej z 6 grup szkoleniowych. W szkoleniu wezmą udział osoby posiadające predyspozycje do pracy jako op. maszyn, monter rusztowań (zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań). Rekrutacja będzie prowadzona do
zebrania kompletu uczestników na daną grupę szkoleniową.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

• dokumenty rekrutacyjne

Kontakt
Biuro Projektu „Nowe kwalifikacje =lepsza praca”
Szczecin
tel.: 882 656 025
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.