• 882656025
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nowe kwalifikacje zawodowe

 

eu004

 

 

 

Projekt „Nowe kwalifikacje zawodowe”
Numer projektu: RPZP.08.06.00-32-K025/18
Okres realizacji projektu 01.10.2018r – 30.06.2019r

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś Priorytetowa: 8 Edukacja
Numer i nazwa Działania RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego
Wartość projektu wynosi: 281 947,50zł., w tym wartość środków z UE: 266 283,75 zł
wartość środków z budżetu państwa: 15 663,75 zł. oraz wartość wkładu własnego:
31 327,50 zł

Projekt „Nowe kwalifikacje zawodowe” skierowany został do 60 osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego chcących z własnej inicjatywy podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

Projekt skierowany do osób:

 • bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • biernych zawodowo
 • nieaktywnych zawodowo
 • pracujących
 • osób z wykształceniem do poziomu ISCED3
 • niepełnosprawnych
 • zamieszkujących na terenie: miasta Szczecina, powiatu polickiego, powiatu gryfińskiego, powiatu goleniowskiego w woj. zachodniopomorskim.

Formy wsparcia dla uczestników projektu:

 • Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
 • Szkolenie zawodowe koparko-ładowarki w zakresie III kasy uprawnień
 • Szkolenie zawodowe ładowarki jednonaczyniowej w zakresie I klasy uprawnień
 • Szkolenie zawodowe koparki jednonaczyniowej w zakresie III klasy uprawnień

Zapewniamy bezpłatny udział w szkoleniach zawodowych, bezpłatne materiały dydaktyczne, badania lekarskie, ubezpieczenie NNW, catering, bezpłatny udział w egzaminach zawodowych, zwrot kosztów dojazdu
Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa zewnątrz sektorowego pomiędzy:
Fundacją Rozwoju i Wsparcia "FRIW" z siedzibą w Szczecinie
Centrum Szkolenia Efekt Zofia Taczalska z siedzibą w Szczecinie
Poprzez zrealizowane działania Partnerstwo wesprze system kształcenia zawodowego osób dorosłych oraz podniesie jakość edukacji, tym samym dostosowując ją do rosnących potrzeb nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki.

Rekrutacja:

Nabór uczestników do projektu będzie miał charakter ciągły od 01.10.2018r., rozłożony na cały okres realizacji projektu i odrębny dla każdej z 3 grup szkoleniowych. W szkoleniu wezmą udział osoby posiadające predyspozycje do pracy jako operatorzy maszyn (zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań).
Rekrutacja będzie prowadzona do zebrania kompletu uczestników na daną grupę szkoleniową.
Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

• dokumenty rekrutacyjne

Kontakt
Biuro Projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe”
Aleja Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin
tel.: 882 656 025
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.